Wat doet Bureau E?

Uitgebreide tekstredactie

De meeste pas gefabriceerde teksten bevatten onvolkomenheden die een uitgebreide tekstredactie tot een noodzakelijk karwei maken. Sommige fouten zal de auteur zelf ontdekken bij herlezing of nadat de spellingcontrole op de tekst is losgelaten. Toch is elke tekst daarna nog gebaat bij een degelijke tekstredactie, bijvoorbeeld door een deskundige redacteur. Die checkt jouw tekst niet alleen op schrijf-, stijl- en spelfouten, maar ook op algemene leesbaarheid. Bovendien bekijkt de tekstredacteur al doende de opbouw en het taalgebruik van een tekst.

Bij het redigeren van een vertaling moet de tekstredacteur er natuurlijk vooral op letten dat de tekst in correct Nederlands is overgezet. Het is belangrijk dat de vertaalde tekst prettig leesbaar is en dat er bijvoorbeeld geen anglicismen meer in staan. Ook is het in de tekstredactiefase goed om te blijven controleren of het origineel wel op de juiste manier is geïnterpreteerd. Komt de oorspronkelijke verhaalsfeer wel goed over in de vertaling? En zijn bepaalde termen wel correct vertaald? De tekstredacteur kan suggesties doen voor hoe het eventueel beter kan.

Persklaar maken

Een persklaarmaker (pkm’er) haalt de tik-, spel- en taalfouten uit een tekst. Ook kijkt de pkm’er naar inconsequenties of naar zinnen die niet lekker lopen. Die past de pkm’er dan aan, meestal in Word met de functie ‘Wijzigingen Bijhouden’. Zo kan de auteur of vertaler zien wat er veranderd is in de tekst. Bij het persklaar maken van vertalingen vist de pkm’er eventuele vertaalfouten uit de tekst en draagt alternatieven aan in soepel lopend Nederlands.

Correctie

De correctie gebeurt na het persklaar maken, in de opgemaakte tekst. De tekstcorrector haalt de laatste fouten uit de tekst en corrigeert op afbrekingen, opmaakfouten, correcte leestekens, verwijzingen en illustraties met bijschriften enz.

Eindredactie

De eindredacteur is de tekstredacteur bij meer journalistieke projecten, de laatste persoon die de bestaande tekst bekijkt voordat deze wordt gepubliceerd. De eindredacteur past de tekst aan als dat nodig is en checkt op spelling, grammatica en schrijfstijl. In deze fase worden ook titels, intro’s, (tussen-)koppen en eventueel omslagteksten bedacht.

Je kunt altijd mailen of bellen naar
Bureau E!

Ellen Driessen  |   info@bureau-e.nl  06 44704099  |  075 6164891

Learn how we helped 100 top brands gain success